W celu złożenia zamówienia skontaktuj się z naszym przedstawicielem:

Adam Folwarczny
tel 792 294 832
e-mail: airbnb@grupa-dc.pl

Informacja RODO:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dariusz Ciszewski DC group z siedzibą 30-682 Kraków, ul. Spółdzielców 11/155 (kontakt z administratorem e-mail: rodo@dariosc.pro-linuxpl.com),
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia, a co za tym idzie w celach wynikających z Ustawy o Rachunkowości, Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, Ustawy o VAT oraz Kodeksu Cywilnego, oraz w celach związanych z przesyłaniem informacji marketingowych od administratora w razie wyrażenia na to zgody,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat. Może on ulec wydłużeniu o ewentualne czynności prawne,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w części dopuszczalnej przez odrębne regulacje prawne) lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody (w części dopuszczalnej przez odrębne regulacje prawne),
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, oraz dobrowolnym jeśli chodzi o ich przetwarzanie związane z przesyłaniem informacji marketingowej,
8) w przypadku nie wyrażenia zgody w polach oznaczonych * Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane, a otrzymana przez nas wiadomość zostanie skasowana niezwłocznie.